Trompet Tenorsax Trombone Bugel 2 Bugel Bassen Bugel 3 Slagwerk lol Majorettes Saxen Bariton Hoorn Baritonsax

CMV de Bazuin
bestaat 102 jaar!

Bestuur

Het bestuur vergadert in de regel 1x per maand.
Voor elke bestuursvergadering komt het DB bij elkaar om de zaken voor te bespreken en de agenda vast te stellen. Het DB bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.

Bernd van den Dolder | voorzitter
Paul Zondag | secretaris
Janco Steenhuis | penningmeester
Renate Pinxterhuis
Alfred Vollendam
Henry van Dorsten
Mireille van der Veen

Chr. Muziekvereniging De Bazuin | info@bazuinmeppel.nl | 06 50 86 83 04 (voorzitter) | 06 31 04 37 36 (secretaris)

privacy | sitemap