Trompet Tenorsax Trombone Bugel 2 Bugel Bassen Bugel 3 Slagwerk lol Majorettes Saxen Bariton Hoorn Baritonsax

CMV de Bazuin
bestaat 102 jaar!

De Stichting

De Stichting "Vrienden van de Bazuin"

De Stichting “Vrienden van de Bazuin” heeft als doel de CMV “de Bazuin” te ondersteunen in de meest ruime zin van het woord. 
                      
Wij doen dit onder andere door:

- Financiële ondersteuning voor instrumentarium en kleding
- Publiciteit en promotie van de Bazuin
- Groeien naar “Club Van 100” in 2019

Financiële ondersteuning voor instrumentarium en kleding:
Een fanfareorkest behoort met z’n optredens goed voor de dag te komen. De vele blaasinstrumenten moeten goed worden onderhouden en af en toe worden deze vervangen. Dat kost wat. De uniformen vormen ook een grote kostenpost en zullen ook eens vervangen moeten worden. Een flinke kostenpost. Voor bladmuziek moet worden betaald en de professionele begeleiding op oefenavonden en uitvoeringen is ook een post op de begroting. Daarnaast wordt er geïnvesteerd in de jeugdopleiding en majorettes onder het motto van: wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.

Kortom, de jaarlijkse begroting van een muziekvereniging als de Bazuin behelst een flink bedrag. Dat kan niet alleen worden opgebracht met de contributie van de leden en subsidie van de Gemeente. Gezien het algemene nut van onze muziekvereniging, welke veelvuldig optreedt bij diverse openbare gelegenheden en festiviteiten in onze mooie stad Meppel, is het niet meer dan billijk dat ook de bevolking haar steentje bijdraagt. Dit kan in de vorm van een rechtstreekse bijdrage aan de stichting. Gezien de maatschappelijke waarde van het muziekkorps is een bedrag van minimaal € 50,00 zonder twijfel een bedrag wat in een goede verhouding staat tot hetgeen wat de Bazuin biedt voor de stad Meppel en zijn bevolking. Een hoger bedrag is uiteraard altijd welkom.
 
Publiciteit en promotie van de Bazuin:
Een muziekvereniging moet zich bezig houden met musiceren en de hele organisatie daarom heen. Het bestuur moet zorgen dat de leden voldoening vinden bij het uitoefenen van hun hobby en waardering oogsten bij hun optredens. Dus volop bezig zijn met datgene waar je goed in bent; muziek maken. Het zou mooi zijn dat de randactiviteiten, zoals de publiciteit en promotie, zoveel  mogelijk uit handen wordt genomen door  een aanverwante steunstichting. Onze stichting steunt de Bazuin op het gebied van publiciteit en promotie. Wij willen de Bazuin op alle mogelijke manieren bekend maken bij de (fanfare)muziekliefhebbers. Maar ook bij de kapitaalkrachtigen onder de burgerij. Dat doen wij door middel van het uitdelen van flyers bij optredens, het publiceren van nieuwsbrieven, mond op mondreclame, het benaderen van ondernemers en particulieren. Alles met de bedoeling gelden te verzamelen om het voortbestaan van ons fanfarekorps te waarborgen. Een stad als Meppel mag en kan niet zonder fanfare. Mede vanwege het maatschappelijk nut, zoals muzikale begeleiding bij diverse openbare gelegenheden, achten wij het van belang dat de bodem van de kas van onze fanfare niet in zicht komt. Elk jaar overhandigt de stichting namens de Vrienden een gift welke rechtstreeks wordt besteedt voor een aangegeven behoefte van dat moment. Het zou mooi zijn dat u daarin ook heeft bijgedragen. Het is een dankbare gedachte bij vele vrienden om te weten dat mede door hun, en misschien, uw toedoen aan een club van gedreven muzikanten de gelegenheid wordt gegeven de stad Meppel e.o. te vermaken met de koperen klanken van het fanfareorkest. Het maakt de Bazuin een beetje van u, aandeelhouder in een muziekkorps. En het allermooist is dat uw ‘investering’ nuttiger is dan bijvoorbeeld beleggen in staatsobligaties van Zuid-Europese landen.
 
Club van 100:
Voor de vrienden welke beseffen hoe belangrijk een fanfarekorps kan zijn voor een zichzelf respecterende stad als Meppel is het goed om te weten dat de stichting er naar streeft om in het jaar 2017, wanneer de muziekvereniging de Bazuin 100 jaar bestaat, de status van “Club van 100” over zichzelf wil afroepen. Een club van 100 die zich verplicht om zich in te spannen voor een gericht maatschappelijk doel, namelijk de ondersteuning van de plaatselijke fanfare.
                                  
Het getal 100 staat dan voor een drietal items, waarnaar wordt gestreefd, zoals:

1. Het streven om 100 vrienden te hebben
2. Het 100-jarig bestaan van de ondersteunde fanfare
3. Een bijdrage van 100 euro (of meer) per vriend

Tevens streeft de stichting er naar om de promotie en publiciteit op een dusdanige wijze te doen dat het moet voelen als een eer om deel uit te mogen maken van De Club van 100. Een club van 100 geniet in het algemeen veel waardering bij het grote publiek omdat men weet dat het doel van een dergelijke club is het ondersteunen van een belangrijk maatschappelijk belang. Een muziekvereniging als de Bazuin kwalificeert voor de fiscus als een SBBI(Sociaal Belang Behartigende Instelling) en heeft als zodanig een belangrijke maatschappelijke waarde in een stad als Meppel.

Is het ook niet prettig voor uw “alter ego” om deel uit te maken van een steunstichting met een zodanig karakter als hierboven omschreven. En dan met een goed gevoel uw bijdrage over te maken naar het bankrekeningnummer van de stichting.   
                                                                                                
Kortom, het bestuur van de stichting “Vrienden van de Bazuin” zou u van harte welkom willen heten als Vriend van de stichting met een jaarlijkse bijdrage van 50 of 100 euro. Eenmaal in het jaar wordt u uitgenodigd om gratis een concert van de Bazuin bij te wonen waar de jaarlijkse gift van de Stichting aan de muziekvereniging wordt overhandigd. Overigens vindt u op de website van de Bazuin een agenda met meerdere openbare optredens waar de toegang gratis is.                  
                              
Met dank voor uw aandacht en hopelijk tot ziens,
Het bestuur Stg. Vrienden van de Bazuin

Chr. Muziekvereniging De Bazuin | info@bazuinmeppel.nl | 06 50 86 83 04 (voorzitter) | 06 31 04 37 36 (secretaris)

privacy | sitemap