Bazuin beginners orkest

Begin 2020 zijn we gestart met een projectorkest voor volwassenen. Aan dit eerste project, waaraan circa 20 volwassenen hebben deelgenomen, is inmiddels een einde gekomen. Een groot deel van de deelnemers is nu doorgestroomd naar het opleidingsorkest. Vanwege de enthousiaste reacties en de goede ervaringen met het project, krijgt het projectorkest in 2021 een vervolg onder de naam Bazuin Beginners Orkest (BBO).

Dit project biedt volwassenen de kans om te ervaren hoe het is om in groepsverband een blaasinstrument te leren bespelen. Plezier om samen muziek te spelen staat hierbij voorop. Iedereen is welkom, ongeacht leeftijd of muzikale achtergrond.

De deelnemers gaan vanaf februari 2021 circa 10 keer op zaterdagochtend in groepsverband en onder leiding van een professionele docent/dirigent (geheel coronaproof) aan de slag. Er wordt uiteraard muziek gemaakt maar er is ook ruimte voor gezelligheid en ontspanning.

De instrumenten en het lesmateriaal worden beschikbaar gesteld door De Bazuin. Als de coronamaatregelen het toestaan, zal het project worden afgesloten met een optreden. De kosten voor deelname aan het projectorkest bedragen eenmalig 60 euro. Opgeven kan t/m 31 december 2020 via het contactformulier.