Lid worden

Regelmatig melden zich nieuwe leden aan voor de Bazuin. Soms zijn het mensen die in Meppel zijn komen wonen en weer een muziekinstrument willen bespelen. Maar ook vaak zijn het kinderen die nog met een muziekopleiding moeten beginnen. Op deze pagina geven we aan hoe je informatie kunt krijgen. Heb je een specifieke vraag of wil je graag aanvullende informatie? Maak dan gebruik van het contactformulier.

Nieuwe leden
Iemand die lid wil worden, meldt zich aan bij het bestuur van De Bazuin. Dat kan door middel van een aanmeldingsformulier. De eerste maand is een wederzijdse proefmaand, daarna gaat de contributiebetaling in. In overleg wordt een instrumentkeuze gemaakt. De keuze wordt in de praktijk voor een belangrijk deel bepaald door de behoefte van de vereniging en de beschikbaarheid van instrumenten. De vereniging verstrekt zonder extra kosten een instrument in bruikleen.
Het is mogelijk om voorafgaand aan het lidmaatschap vrijblijvend een of meerdere repetities mee te maken. Heb je daarvoor belangstelling? Neem dan contact op via het contactformulier.

Opleiding van nieuwe leden
Het duurt even voordat een instrument goed kan worden bespeeld. Daarvoor moeten lessen worden gevolgd. De Bazuin verzorgd sinds september 2023 de muzieklessen in eigen beheer. Vanaf januari 2024 kunnen nieuwe leerlingen instromen.
Om te kunnen doorstromen naar bijvoorbeeld het orkest van de vereniging heeft een nieuw lid muziekdiploma’s nodig.

Kosten
Ieder lid van De Bazuin betaalt contributie. Er is sprake van drie tariefgroepen:
– leden t/m 12 jaar: 12,50 euro per maand;
– leden van 13 t/m 16 jaar: 17,50 euro per maand;
– leden vanaf 17 jaar: 25 euro per maand.

Zoals gezegd, krijgt een lid zonder verdere kosten een instrument in bruikleen.

De kosten voor het volgen van muzieklessen zijn geen onderdeel van de contributie; daarvoor geldt een aanvullend tarief.