Lid worden

Regelmatig melden zich nieuwe leden aan voor de Bazuin. Soms zijn het mensen die in Meppel zijn komen wonen en weer een muziekinstrument willen bespelen. Maar ook vaak zijn het kinderen die nog met een muziekopleiding moeten beginnen. Op deze pagina geven we aan hoe je informatie kunt krijgen. Heb je een specifieke vraag of wil je graag aanvullende informatie? Maak dan gebruik van het contactformulier.

Nieuwe leden
Iemand die lid wil worden, meldt zich aan bij het bestuur van De Bazuin. Dat kan door middel van een aanmeldingsformulier. De eerste maand is een wederzijdse proefmaand, daarna gaat de contributiebetaling in. In overleg wordt een instrumentkeuze gemaakt. De keuze wordt in de praktijk voor een belangrijk deel bepaald door de behoefte van de vereniging en de beschikbaarheid van instrumenten. De vereniging verstrekt zonder extra kosten een instrument in bruikleen.
Het is mogelijk om voorafgaand aan het lidmaatschap vrijblijvend een of meerdere repetities mee te maken. Heb je daarvoor belangstelling? Neem dan contact op via het contactformulier.

Opleiding van nieuwe leden
Het duurt even voordat een instrument goed kan worden bespeeld. Daarvoor moeten lessen worden gevolgd. De Bazuin legt de opleiding van nieuwe leden die een blaas- of slagwerkinstrument bespelen in handen van professionele docenten die zijn verbonden Scala centrum voor de kunsten in Meppel. Om te kunnen doorstromen naar bijvoorbeeld het orkest van de vereniging heeft een nieuw lid muziekdiploma’s nodig.

Kosten
Ieder lid van De Bazuin betaalt contributie. Er is sprake van drie tariefgroepen:
– leden t/m 12 jaar: 10 euro per maand;
– leden van 13 t/m 16 jaar: 15 euro per maand;
– leden vanaf 17 jaar: 22 euro per maand.

Zoals gezegd, krijgt een lid zonder verdere kosten een instrument in bruikleen.

De vergoeding voor muzieklessen wordt door het lid rechtstreeks betaald aan Scala centrum voor de kunsten. De kosten voor het muziekonderwijs zijn geen onderdeel van de contributie. Leden van de muziekvereniging kunnen bij Scala gebruik maken van het zogenaamde HaFaBra-tarief.

Tegemoetkoming kosten muziekles
De Bazuin vindt het belangrijk dat de leden muzieklessen volgen. Daarom vergoedt de Bazuin een deel van het lesgeld. Natuurlijk worden er wel eisen gesteld. Zo moet de leerling de muzieklessen regelmatig volgen en moet ook uit de rapporten blijken dat de leerling vorderingen maakt. Daarnaast wordt van de leerlingen verwacht dat zij zich (gaan) inzetten voor activiteiten van de vereniging. Om voor een tegemoetkoming in aanmerking te komen, levert de leerling (of de ouders) aan het eind van ieder lesjaar de originele factuur samen met een declaratieformulier in bij De Bazuin. Anders gezegd: eerst zelf aan Scala betalen; indien voldaan aan de voorwaarden een deel van de Bazuin terug ontvangen.
De hoogte van de tegemoetkoming wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld.