Vrienden van De Bazuin

De Stichting Vrienden van de Bazuin heeft als doel de CMV De Bazuin te ondersteunen in de meest ruime zin van het woord. Zij doen dit onder andere door middel financiële ondersteuning voor instrumentarium en kleding. Daarnaast wordt een actieve bijdrage geleverd als het gaat op promotie van de De Bazuin.

Ook u kunt Vriend van De Bazuin worden! Als vriend krijgt u voor minimaal € 50,- per jaar minstens één uitnodiging voor een gratis concert. Daarnaast wordt u door middel van een nieuwsbrief van de optredens en dergelijke van de Bazuin op de hoogte gehouden.

Wilt u meer weten over de Stichting Vrienden van De Bazuin of wilt u de muziekvereniging steunen en u aanmelden als Vriend? Stuur dan een e-mail naar secretariaat.vrienden@bazuinmeppel.nl. U krijgt dat zo spoedig mogelijk een reactie.