Over de vereniging

De Chr. muziekvereniging De Bazuin is opgericht in 1917 en is de enig overgebleven muziekvereniging in de stadskern Meppel. Bij het 100-jarig bestaan in 2017 is de vereniging onderscheiden met de Koninklijke Erepenning. Per jaar worden, in verschillende samenstellingen, ongeveer 30 optredens verzorgd, zoals optochten, concerten, openbare repetities, schoolconcerten, concoursen en de muzikale omlijsting van kerkdiensten.

Meppeler Kerstconcert 2019 (foto RTV Meppel)

De Bazuin bestaat momenteel uit een fanfare orkest (o.l.v. René Bos), het jeugdslagwerkensemble Drumpower (o.l.v. Ciska Terpstra) en een opleidingsorkest (o.l.v. Emiek Kazimier).

Fanfare orkest
Het fanfare orkest (of A-orkest) is het oudste en tevens het grootste onderdeel van De Bazuin. Het orkest bestaat uit ongeveer 45 leden, zowel jongeren als ouderen. Tijdens concertconcoursen komt het orkest uit in de derde divisie. Om in het fanfare orkest te kunnen musiceren, wordt het HaFaBra- diploma B geadviseerd.
Het orkest kent een breed repertoire: van klassiek tot hedendaagse popmuziek.

Wekelijkse repetitie: maandagavond.

Jeugdslagwerkensemble Drumpower
Voor alle slagwerkleerlingen die enig niveau hebben bereikt, is in 2018 gestart met een nieuw verenigingsonderdeel binnen De Bazuin: een jeugdslagwerkensemble. Kinderen die lid zijn van De Bazuin zullen dus naast de (individuele) lessen wekelijks het samenspel oefenen in het jeugdslagwerkensemble. Jonge leerlingen komen zo al snel in aanraking met samenspel op een wijze die vergelijkbaar is met andere onderdelen binnen de muziekvereniging.

Wekelijkse repetitie: maandag einde van de middag.

Opleidingsorkest
In het opleidingsorkest worden volwassenen en jeugdleden klaar gestoomd om mee te spelen in het fanfare orkest van De Bazuin. Tijdens de repetities wordt aan de hand van prettig in het gehoor liggende muziek geoefend op samenspel.

Wekelijkse repetitie: woensdagavond.