Over de vereniging

Meppeler Kerstconcert 2019 (foto RTV Meppel)

De Chr. muziekvereniging De Bazuin is opgericht in 1917 en is de enig overgebleven muziekvereniging in de stadskern Meppel. Bij het 100-jarig bestaan in 2017 is de vereniging onderscheiden met de Koninklijke Erepenning. Per jaar worden, in verschillende samenstellingen, ongeveer 30 optredens verzorgd, zoals optochten, concerten, openbare repetities, schoolconcerten, concoursen en de muzikale omlijsting van kerkdiensten.

De Bazuin bestaat momenteel uit een fanfare orkest (o.l.v. Jan Hibma), het jeugdslagwerkensemble Drumpower (o.l.v. Petra Dijkstra), een majorettepeloton (o.l.v. Hennie Haasjes), een opleidingsorkest (o.l.v. Emiek Kazimier) en een projectorkest voor volwassen (BBO).

Fanfare orkest
Het fanfare orkest (of A-orkest) is het oudste en tevens het grootste onderdeel van De Bazuin. Het orkest bestaat uit ongeveer 45 leden, zowel jongeren als ouderen. Tijdens concertconcoursen komt het orkest uit in de derde divisie. Om in het fanfare orkest te kunnen musiceren, wordt het HaFaBra- diploma B geadviseerd.
Het orkest kent een breed repertoire: van klassiek tot hedendaagse popmuziek.

Wekelijkse repetitie: maandagavond.

Jeugdslagwerkensemble Drumpower
Voor alle slagwerkleerlingen die enig niveau hebben bereikt, is in 2018 gestart met een nieuw verenigingsonderdeel binnen De Bazuin: een jeugdslagwerkensemble. Kinderen die lid zijn van De Bazuin zullen dus naast de (individuele) lessen bij Scala wekelijks het samenspel oefenen in het jeugdslagwerkensemble. Jonge leerlingen komen zo al snel in aanraking met samenspel op een wijze die vergelijkbaar is met andere onderdelen binnen de muziekvereniging.

Wekelijkse repetitie: donderdagavond.

Opleidingsorkest
In het opleidingsorkest worden volwassenen en jeugdleden klaar gestoomd om mee te spelen in het fanfare orkest van De Bazuin. Tijdens de repetities wordt aan de hand van prettig in het gehoor liggende muziek geoefend op samenspel.

Wekelijkse repetitie: woensdagavond.

Bazuin beginners orkest
In februari 2021 start De Bazuin met voor de tweede keer een cursus voor beginnende volwassenen: het Bazuin beginners orkest. Dit projectorkest is gericht op volwassenen die altijd al eens een muziekinstrument wilden bespelen. Iedereen kan meedoen aan het project; leeftijd speelt geen rol.

Wekelijkse repetitie: zaterdagochtend.

Majorettepeloton
Het majorettepeloton is onderverdeeld in twee groepen. Namelijk de “minirettes” en de “majorettes”. De jongste meisjes beginnen als minirette. Ze leren dan de eerste beginselen van show en dans. Als ze wat gevorderd zijn, worden ze majorette. De majorettes bereiden eigen optredens voor en indien de vereniging een optocht moet lopen, loopt het peloton voorop. Tevens kunnen leden van deze groep deelnemen aan (individuele) concoursen.

Wekelijkse repetitie: donderdagavond.