Introductiecursussen 2023

In november 2023 start De Bazuin met een nieuwe serie introductiecursussen voor drummen en het bespelen van een blaasinstrument. Drummen alleen voor kinderen, blaasinstrument voor zowel kinderen als volwassenen! De cursussen zullen (afhankelijk van het aantal deelnemers) in groepsverband plaatsvinden.

Aanmelding voor introductiecursus gaat via De Bazuin. Je kunt hiervoor een mail sturen aan info@bazuinmeppel.nl of gebruik maken van het contactformulier op deze site. Geef daarbij aan of je wilt deelnemen aan de cursus drummen of blaasinstrument.

Alle deelnemers aan de cursus krijgen een instrument (trompet, bugel, bariton of drumpad) in bruikleen van De Bazuin. Na afloop van de cursus worden de instrumenten dus weer ingeleverd.

Zijn de kinderen of volwassenen na afloop van de introductiecursus enthousiast? Dan kunnen ze deelnemen aan het reguliere lesprogramma van De Bazuin.

De introductiecursus bestaat uit 8 lessen en kost 80 euro, inclusief lesmateriaal en een muziekinstrument in bruikleen.
Deelnemers ontvangen te zijner tijd een factuur van De Bazuin.

Aanmelden voor de introductiecursus kan tot 22 oktober 2023.