Introductiecursussen 2022

In april 2022 start De Bazuin met een nieuwe serie introductiecursussen voor drummen en het bespelen van een blaasinstrument. Drummen alleen voor kinderen, blaasinstrument voor zowel kinderen als volwassenen! De cursussen zijn gericht op kinderen en volwassenen en zullen (afhankelijk van het aantal deelnemers) in groepsverband plaatsvinden.

Aanmelding voor introductiecursus gaat via De Bazuin. Je kunt hiervoor een mail sturen aan info@bazuinmeppel.nl of gebruik maken van het contactformulier op deze site. Geef daarbij aan of je wilt deelnemen aan de cursus drummen of blaasinstrument.

Alle deelnemers aan de cursus krijgen een instrument (trompet/bugel of drumpad) in bruikleen van De Bazuin. Na afloop van de cursus worden de instrumenten dus weer ingeleverd.

Zijn de kinderen of volwassenen na afloop van de introductiecursus enthousiast? Dan kunnen ze deelnemen aan het reguliere lesprogramma van De Bazuin en Scala.

De introductiecursus bestaat uit 10 lessen en kost 75 euro. Deelnemers ontvangen te zijner tijd een factuur van De Bazuin.

Aanmelden voor de introductiecursus kan tot 1 april 2022.

Meedoen? Meer informatie? Mail naar info@bazuinmeppel.nl