Introductiecursussen 2021

Na de herfstvakantie 2021 start De Bazuin met een nieuwe serie introductiecursussen voor drummen en het bespelen van een blaasinstrument. Hiervoor wordt samengewerkt met Scala centrum voor de kunsten in Meppel. De cursussen zijn gericht op kinderen en zullen (afhankelijk van het aantal deelnemers) in groepsverband plaatsvinden.

Aanmelding voor introductiecursus gaat via De Bazuin. Je kunt hiervoor een mail sturen aan info @ bazuinmeppel.nl of gebruik maken van het contactformulier op deze site. Geef daarbij aan of je wilt deelnemen aan de cursus drummen of blaasinstrument.

De cursus drummen vindt plaats op woensdag (eind van de middag) en de cursus blaasinstrument op een nader te bepalen dag.

Alle deelnemers aan de cursus krijgen een instrument (trompet/bugel of drumpad) in bruikleen van De Bazuin. Na afloop van de cursus worden de instrumenten dus weer ingeleverd.

Zijn de kinderen na afloop van de introductiecursus enthousiast? Dan kunnen ze deelnemen aan het reguliere lesprogramma van De Bazuin en Scala.

De introductiecursus bestaat uit 10 lessen en kost 60 euro. Deelnemers ontvangen te zijner tijd een factuur van De Bazuin.

Aanmelden voor de introductiecursus kan tot 15 oktober 2021.